Saturday, August 3, 2013

Disebalik Cara Bersin, Membongkar Keperibadian Seseorang

Menurut NBC News, bersin merupakan reaksi spontan. Bersin terjadi ketika tubuh mengesan bakteria atau unsur lain yang membahayakan kesihatan tubuh. apa yang uniknya, sesungguhnya bersin setiap orang tidaklah sama. Ada yang berbunyi keras dan menimbulkan kelucuan, juga bersin kecil yang mirip dengan suara tikus. Dari gaya bersin itulah keperibadian seseorang dapat diketahui.

"Untuk mengetahui hubungan bersin dengan jenis keperibadian, pengkaji berasal dari Atlanta, Patti Wood, melakukan penyelidikan terhadap 500 responden," tulis akhbar Tampa Bay Times. Hasil kajian itu menunjukkan ada empat keperibadian berdasarkan keadaan cara bersin.

1. Orang yang bersin dengan suara keras dan berkali-kali diperkirakan memiliki keperibadian yang demonstratif atau suka menunjukkan perasaannya, karismatik, serta seadanya.