Saturday, November 3, 2012

Info Ladies: Perkhidmatan Internet Penduduk Kampung

Pelbagai cara atau kaedah dilakukan untuk memberikan perkhidmatan dan pendedahan terbaik kepada penduduk-penduduk luar bandar terutamanya yang tidak berpeluang langsung menikmati kemudahan teknologi IT.  Info Ladies atau wanita bermaklumat telah diwujudkan di negara Bangladesh bergerak ke ceruk kampung dengan berbasikal.  Mereka merupakan pelajar lepasan IPT dari kelas pertengahan dilatih oleh sebuah syarikat yang dilantik oleh kerajaan khusus untuk memberikan perkhidmatan kemudahan internet, dan kelengkapan komputer.