Tuesday, December 14, 2010

Ciptaan Baru : Inkubator Kos Rendah Berkualiti Tinggi Selamatkan Berjuta-Juta Bayi

Inkubator bayi teknologi baru telah tercipta dengan kos yang amat murah hanya £365 [RM400] boleh menyelamatkan berjuta-juta nyawa di seluruh dunia.  Inkubator yang berfungsi menghangatkan bayi  ini direka untuk digunakan di negara-negara membangun  di mana inkubator tradisional terlalu mahal di sekitar £15 000 [RM 90 000.00] menyebabkan penggunaannya amat terhad.
Bagaimana inkubator baru kos rendah berkualiti tinggi  ini berfungsi menghangatkan bayi?