Saturday, June 5, 2010

Catching An Anaconda

Kemahiran menangkap ular anaconda tanpa menggunakan sebarang alat atau senjata. Lihat foto seterusnya..